Breaking news

Ukryta dywidenda: zlikwidowana zanim weszła w życie

Wprowadzone przez tzw. Polski Ład przepisy o ukrytej dywidendzie, które miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, nie wejdą jednak w życie. Resort finansów podjął decyzję o ich całkowitym usunięciu z ustawy o podatku CIT.

Według założeń ustawy, celem wprowadzenia zapisów o ukrytej dywidendzie miało być zapobieganie sytuacji, kiedy zysk dystrybuowany jest do wspólników w sposób, który powoduje zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu. Ze względu na różne możliwości interpretacyjne, przepisy te od początku budziły wątpliwości zarówno prawników, jak i samych przedsiębiorców oraz organizacji branżowych. Teraz zostały usunięte z ustawy o CIT.

CO NA TO SEVEN PM?

Całkowite uchylenie tych przepisów uznajemy za jedynie słuszne rozwiązanie i cieszymy się, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na ten krok. Ich wejście w życie spowodowałoby chaos interpretacyjny i mogło prowadzić do tego, że transakcje ekonomicznie uzasadnione i niezbędne dla właściwego prowadzenia działalności, zostaną uznane przez fiskus za ukrytą dywidendę.

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE?

Jeśli Twojej spółce do właściwego funkcjonowania niezbędne są należące do Ciebie nieruchomości, ruchomości czy inne aktywa, nadal mogą one być np. przedmiotem wynajmu, stanowiąc dla spółki koszt uzyskania przychodu. Prowadząc działalność gospodarczą, możesz być spokojniejszy.